Har du någon gång sagt till dina vänner att du ibland kan känna att den nya tekniken och alla olika sociala medier gör dig trött och påverkar din koncentrationsförmåga?

Det verkar det vara många som tycker. Stressforskare vid Stockholms universitet har visat på att unga anger det som en av de största stressfaktorerna i dagens samhälle. Hjärnforskaren, psykologen och neurovetaren Richard Davidson vid universitetet i Wisconsin bekräftar också att digital teknik skapar koncentrationssvårigheter.

Vi får idag hela tiden nya intryck, signaler och information i en mängd som vi aldrig tidigare fått. Hjärnan förhåller sig hela tiden till allt den utsätts för, och orienterar sig bland det. Det gör att det kan bli svårt att koncentrera sig länge på en sak. För att vi ska uppnå koncentration behöver vi gå in i något i minst 25 minuter, och en person som är normalanvändare av en smartphone tittar på den ungefär var sjätte minut.

Också ljud är något hjärnan hela tiden registrerar, och hur mycket ljud vi utsätts för påverkar både trötthet, stress och koncentration.

För din hälsa kan det därför vara en god idé att avsätta lite teknikfri tid, till exempel till läsning av en helt vanlig bok. Känner du att det är svårt att koncentrera dig på jobbet, eller vid något annat tillfälle, kan du också sätta i ett par öronproppar för att ge hjärnan bättre möjlighet att koncentrera sig på det du vill att den ska koncentrera sig på istället för att lägga energi på onödiga ljud i din omgivning.

Källor:

Thomas Dalström

“Facebook-generationen lider av koncentrationssvårigheter”

Stockholms universitet