Hej och välkommen till lilla ljudskolan! 

Här får du en kort “bra-att-veta”-lektion om vad ljud är, hur det mäts, ljudets påverkan på människan samt vad som är farligt och ofarligt ljud.

Vad är ljud och hur mäts det?

Ljud är energi som skapar små tryckvariationer i luften. Ljudet färdas från ljudkällan i form av ljudvågor som avtar i förhållande till tid och avstånd. Ju längre bort tidsmässigt och avståndsmässigt – desto lägre ljud. Ljudnivån mäts i decibel (dB), en logaritmisk skala där en fördubbling eller förminskning av ljudstyrkan motsvarar 3 dB.

Hur påverkar ljud människan?

Precis som med andra sorters energi påverkas vi av ljud, men det är mer diffust än med t.ex. solenergi. Är vi ute en dag i stekande sol ser vi på kvällen att vi har blivit brända. Utsätts vi för konstant ljud kan vi känna att vi är trötta på kvällen. Det är inte alltid så lätt att själv koppla till ljudet vi utsatts för, och trötthet kan ha många andra orsaker också. Att konstant eller länge utsättas för ljud över en viss nivå (85 dB) kan också på några års sikt leda till en skada.

Vad är farligt och ofarligt ljud?

Ljud under 85 dB räknas som en ofarlig nivå, och över som en farlig nivå. För att göra det konkret kommer här lite exempel på situationer:

Kontorsljud – runt 60 dB
Samtalston – runt 70 dB
Piano – runt 80 dB
Stadstrafik – runt 90 dB
Musikkonsert – runt 100 dB

Hur farligt det är – alltså risken för skada – beror på hur länge du utsätts under ett dygn. 85 dB kan man utsättas för under ca 8 timmar, 90 dB ca 2 timmar, 100 dB ca 15 minuter. (Var tredje dB halveras tiden.) Det innebär också att har du varit utsatt för 100 dB i 15 minuter, så måste resten av dagens ljudnivå ligga under 85 dB för att du ska undvika skada.