Med hänvisning till DN’s artikel beklagar vi djupt att Ludvig, som bara är 13 år, har fått en hörselskada för livet på grund av att vissa vill slänga smällare under fotbollsmatcher.

En incident har hänt igen, och förhoppningsvis leder debatten som pågår nu till några förslag på hur det ska förhindras i framtiden.
Under tiden rekommenderar vi att du använder hörselskydd på fotbollsmatcher, volymerna där kan bli rätt höga även utan smällare. Vi har öronproppar som både är diskreta och som bara tar bort lite ljud, det farliga ljudet, men låter dig fortsätta höra det du vill.

Tyvärr kan våra öronproppar inte ta bort skadan som redan skett hos Ludvig, men de kan hindra ytterligare skador för honom och hindra att din hörsel skadas.

Vi önskar Ludvig lycka till och sänder våra tankar till honom.