Tinnitus är ett fenomen som skrämmer många, men vad är det egentligen? Faktum är att det inte är helt lätt att förklara eftersom det är en ljudupplevelse som skiljer sig från fall till fall. I dagens inlägg försöker vi reda ut vad det egentligen är och vad det beror på. 

Man kan säga att tinnitus är en ljudupplevelse som inte har en yttre källa och därför inte kan höras av någon annan. Det är tvärt emot hur ljud vanligtvis uppstår, och därför är det svårt att mäta. Hur själva ljudet upplevs är olika från person till person. Det kan vara olika starkt, och det har beskrivits både som ett sus, ett pip, ett surr, ett brus etc.

Tinnitus är faktiskt inte en sjukdom, utan det är ett symptom som kan bero på flera saker. Det vanligaste är hörsel- och bullerskador, men kan också bero på stress, olika sjukdomar eller läkemedel. I flera fall är orsaken okänd.

De flesta upplever tinnitusljud någon gång i sitt liv, och det är vanligast ett övergående fenomen. Det kan till exempel uppstå när du är trött eller när du utsatts för höga ljudvolymer under en begränsad tid.  Men hos vissa stannar det kvar, och därför är det viktigt att inte utsätta sig för risksituationer i onödan. Sjukdomar och stress är svårt att värja sig mot, men buller- och hörselskador går i flera fall att förebygga.

Om du har en besvärande tinnitus är det viktigt att du söker läkarvård, även om det idag inte finns något direkt botemedel finns det mycket hjälp att få.