VISSTE DU ATT:

Ungefär 478 000 svenskar i yrkesverksam ålder, 20–64 år, har nedsatt hörsel ( SCB 1998 ), alltså mer än hälften av landets cirka 900 000 hörselskadade.

Cirka 800 000 svenskar är utsatta för skadligt buller i sina yrken.

Om den genomsnittliga ljudnivån är över 85 decibel under en arbetsdag måste arbetstagarna bära hörselskydd.

……..Tänker du på att skydda din hörsel?

Källa: Lärarförbundet